F&M Group

Smart Cities Innovation Company

F&M Group és una Companyia Tecnològica dirigida al desenvolupament de Smart Cities i a la innovació en aquest entorn. Què és una Smart City? Segon Wikipedia : Smart Cities, són aquells territoris caracteritzats per una alta capacitat d’innovació i d’aprenentatge, amb una marcada tendència de la seva població a la innovació, institucions ben adaptades a la generació del coneixement i una bona infraestructura digital per a comunicació i gestió del coneixement.

THE CITIES OF THE FUTURE

F&M Group

En el cas de F&M Group ens dirigim a la generació i aplicació de solucions digitals per a la millora de les relacions ciutat-ciutadà apuntant a quatre eixos socials bàsics:

El Turisme i el Comerç

L'e-health o digitalització de la salut

L’aplicació correcta de la digitalització en el món de l'empresa i la industria

L’alfabetització digital

Sempre tenint en compte l'evolució i el progrés de les societats o territoris en el que es refereix a aquests pilars fonamentals com a motors de desenvolupament social.

DESENVOLUPEM ECOSISTEMES D’INNOVACIÓ PER SMARTCITIES

THE CITIES OF THE FUTURE

RESR

Smart Buildings Innovation Show Rooms

DTO - CTO

Smart Tourism Innovation Show Rooms

MVC

eHealth Innovation Show Rooms

.

CSR

Smart Business Innovation Show Rooms

.

DIGITAL TOOLS

THE CITIES OF THE FUTURE

SMART PROJECTS

OUR TEAM

NEWS

F&M Group potencia conjuntament amb els seus partners el desenvolupament de projectes Smart Buildings, Smart Stadiums i Smart Malls en Europa i Amèrica, en el marc dels acords aconseguits amb els agents tecnològics més rellevants del món.

Read More

F&M Group potencia conjuntament amb els seus partners el desenvolupament de projectes Smart Business en Europa i Amèrica, en el marc dels acords aconseguits amb varis clusters empresarials dels dos continents

Read More

F&M Group potencia conjuntament amb els seus partners el desenvolupament de projectes Smart Tourism en Europa i Amèrica, en el marc de la Xarxa i el departament Digital Skills for Tourism de la UE European Comission.

Read More

NEWS

F&M Group és una Companyia Tecnològica dirigida al desenvolupament de Smart Cities i a la innovació en aquest entorn. Què és una Smart City? Segon Wikipedia : Smart Cities, són aquells territoris caracteritzats per una alta capacitat d’innovació i d’aprenentatge, amb una marcada tendència de la seva població a la innovació, institucions ben adaptades a la generació del coneixement i una bona infraestructura digital per a comunicació i gestió del coneixement.

.