F&M Group Smart Cities Innovation Company

THE CITIES OF THE FUTURE

En el cas de F&M Group ens dirigim a la generació i aplicació de solucions digitals per a la millora de les relacions ciutat-ciutadà apuntant a quatre eixos socials bàsics:

El Turisme i el Comerç

L’e-health o digitalització de la salut

L’aplicació correcta de la digitalització en el món de l’empresa i la industria

L’alfabetització digital

Sempre tenint en compte l’evolució i el progrés de les societats o territoris en el que es refereix a aquests pilars fonamentals com a motors de desenvolupament social.