F&M Group Smart Cities Innovation Company

THE CITIES OF THE FUTURE

F&M Group és una Companyia tecnològica dirigida al desenvolupament de Smart Cities i a la innovació en aquest entorn.
Què és una Smart City? Segon Wikipedia : Smart Cities, són aquells territoris caracteritzats per una alta capacitat d’innovació i d’aprenentatge, amb una marcada tendència de la seva població a la innovació, amb institucions ben adaptades a la generació del coneixement, i amb una bona infraestructura digital per a comunicació i gestió del coneixement.